dissabte, 30 d’abril del 2011

ELS MEUS ARTICLES A ESPAIFOTOGRÀFIC

Espaifotogràfic, un web de fotografia en català cada dia més popular i amb gairebé 1.000 membres registrats als seus fòrums, s'ha interessat pels meus articles tècnics de fotografia. Avui m'estreno com a redactor amb la publicació en portada del meu article 'Focals i visuals', on intento desmontar la falsa creença fotogràfica, àmpliament extesa, que els teleobjectius comprimeixen la perspectiva i els angulars fan el contrari... D'ara endavant aniran publicant els articles que vagi redactant.

Vull aprofitar des d'aquí per agrair a Espaifotogràfic l'oportunitat que em brinden de fer una més àmplia difusió d'aquest material que vaig el·laborant. Moltes gràcies!


2 comentaris: